SJÖFARTSVERKET

Ett magasin om sjöfart

Sjörapporten är ett Magasin om svensk sjöfart som vänder sig till Sjöfartsverkets alla kunder, medarbetare och intressenter. Tidskriften (som är en tidskrift i fysisk form främst för att det är så dålig uppkoppling ute till sjöss) ges ut fyra gånger om året och under 2019 till och med 2021 så bistod VNN med redaktionellt innehåll innefattande bland annat grafik, layout och redigering

  • Redaktörskap, professionell input på innehåll och utformning
  • Reportage och nyhetsartiklar
  • Foto, illustrationer och tidningsgrafik
  • Tidningsform och redigering av tidningen som helhet

© Value not noise AB