fbpx

Hållbar vattenrening

Redan fyra år efter starten var Swedish Hydro Solutions det ledande företaget inom vattenreningsteknik för bygg- och anläggningsindustrin i Sverige.

Swedish Hydro Solutions verkar inom Clean Tech-sektorn och erbjuder patenterade lösningar för att rena länsvatten, dagvatten och processvatten från markentreprenader, fastighetsbyggen och infrastrukturprojekt.

Swedish Hydro Solutions har som mål att förändra vattenreningsbranschen i Sverige och Europa till det bättre. Man gör det genom att erbjuda kunskap samt effektivare och miljömässigt hållbara lösningar. En av de viktigaste målgrupperna är därför politiska beslutsfattare och tillsynsmyndigheter, jämte miljökonsulter och beställare på entreprenadföretagen. Swedish Hydro Solutions är också aktiva i flera svenska, europeiska och internationella samarbeten för att driva på denna hållbara omställning. Swedish Hydro Solutions var ett av de företag som valdes ut att delta i den officiella svenska näringslivsdelegation som koordinerades av Business Sweden på klimattoppmötet COP25 i Madrid 2019.

Klimatförändringarna hotar tillgången på rent vatten i Europa och smutsigt dagvatten är en av de största källorna till förorening. Därför vill företaget sprida den kunskap som behöver finnas hos lagstiftare och tillsynsmyndigheter för att på så sätt se till att det europeiska vattendirektivet följs. Samma kommunikationsarbete öppnar också upp för att lösningarna ska kunna exporteras till övriga europeiska länder.

Det här gör Value not Noise

  • Varumärkes- och kommunikationsstrategi
  • Ny grafisk profil
  • Löpande design och formgivning
  • Digital marknadsföring, webb och sociala kanaler
  • Press- och mediebearbetning
  • Redaktionell innehållsproduktion som exempelvis kundcase

Kort om Swedish Hydro Solutions

  • Grundades sommaren 2015.
  • Vinnare av Swedbank Rivstart 2016.
  • Femte snabbast växande företaget i sin region 2019 med en tillväxt på 118 %. (Almi)
  • Ingick i Business Swedens officiella delegation till Klimattoppmötet COP25 i Madrid 2019.

Kontakta oss

10 + 12 =