fbpx

Ett magasin om sjöfart

Sjörapporten är ett magasin om svensk sjöfart som vänder sig till Sjöfartsverkets kunder, medarbetare och intressenter.

Sjörapporten är Sjöfartsverkets kundtidning. Value Not Noise gör det redaktionella innehållet tillsammans med Sjöfartsverket, samt står för grafik, layout och redigering.

90 procent av alla varor och råvaror transporteras vattenvägen till och från Sverige. Sjöfartsverkets kärnverksamhet handlar om att hålla farlederna öppna, säkra och i gott skick.

Drift och underhåll av bojar, prickar och fyrar sköts med hjälp av helikopter, arbetsfartyg och lotsbåtar. Vintertid hålls farleder isfria med hjälp av isbrytare. Sjöfartsverket tillhandahåller även lotsning och ansvarar för räddningsinsatser vid sjönöd.

Sjörapporten är Sjöfartsverkets eget magasin och utkommer med fyra–fem nummer per år. Magasinet vänder sig till verkets kunder, medarbetare och andra intressenter. Sjöfarten, hamnar och kommuner är de främsta kunderna, men även andra delar av näringslivet, organisationer och myndigheter berörs av Sjöfartsverkets uppdrag.

Value Not Noise gör tidningen tillsammans med Sjöfartsverket sedan våren 2019.

Det här gör Value not Noise

  • Redaktörskap, professionell input på innehåll och utformning.
  • Reportage och nyhetsartiklar.
  • Foto, illustrationer och tidningsgrafik.
  • Tidningsform och redigering av tidningen som helhet.

Sjöfartsverket i siffror

  • Sjöfartsverket har cirka 1 200 anställda.
  • Det finns nio lotsområden i Sverige: Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand och Vänern/kanalen.
  • Sveriges enda sjö- och flygräddningscentral finns i Göteborg.
  • Det finns 15 000 prickar, bojar och fyrar inom svenskt sjöterritorium. Hälften av alla dessa sjösäkerhetsanordningar (SSA) ägs av Sjöfartsverket. Resterande ägs av andra aktörer som fått tillstånd av Transportstyrelsen.
  • Drygt 1 000 fyrar i Sverige ägs av Sjöfartsverket.

Kontakta oss

6 + 14 =