fbpx

Kommunikationsstöd vid upphandlingar när Go-Ahead expanderar i Norden

En av Storbritanniens största kollektivtrafikaktörer etablerar sig just nu i Norden. Value not Noise levererar kommunikationsstöd i anbudsförfarandet.

Go-Ahead är en brittisk kollektivtrafikoperatör som håller på att etablera sig i Norden. Value not Noise strukturerar, utvecklar, formulerar och formger anbuden i upphandlingsfasen.

Go-Ahead Group är en börsnoterad koncern med fler än 29 000 anställda. Utöver Storbritannien finns företaget i Tyskland, Irland och Singapore – och just nu sker etablering i Norden under namnet Go-Ahead Nordic. Det nordiska huvudkontoret är baserat i Malmö.

Målet på sikt är att arbeta med flera trafikslag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Arbetet med att lämna in anbud på upphandlingar bedrivs parallellt med att organisationen byggs upp. 2018 vann bolaget sitt första kontrakt i Norge, Trafikpakke Sör.

Value not Noise arbetar tillsammans med Go-Aheads projektteam i olika upphandlingar. Leveransen är redaktionellt kommunikationsstöd.

Det här gör Value not Noise

  • Sorterar och strukturerar stora mängder information.
  • Hjälper till att utveckla, formulera och illustrera arbetssätt, processer och strukturer.
  • Finns med när anbudet ska skrivas och formuleras, både som redaktörer och skribenter.
  • Formger och redigerar anbudstexterna så att de speglar Go-Aheads ambitioner och stärker varumärket.

Go-Ahead i siffror

  • 1987, Go-Aheadkoncernen bildas i nordöstra England
  • Över en miljard resor varje år
  • 30 % av alla tågresor i Storbritannien görs med Go-Ahead
  • Fler än 29 000 medarbetare
  • 2 miljoner bussresor varje dag i Storbritannien
  • 92 % nöjda bussresenärer i Storbritannien 2018

Kontakta oss

11 + 13 =