Coronaviruset har på kort tid blottlagt att våra system och värdekedjor varken är designade för, eller tillräcklig hållbara för att kunna hantera en pandemi. De senaste veckorna har flera intressanta analyser skrivits om detta i svenska och utländska medier. De här tycker vår content manager Erlend Malmer att du borde läsa.

read more