fbpx

Inspiration

På Value not Noise tror vi att nyfikenhet är grunden för både framtidsanalys och kreativiteten inom väggarna. Här skriver vi om sådant som är till inspiration och nytta för oss och våra kunder. Oftast digital kultur, ny teknik och intressanta samhällsfenomen.

Välkommen!

Långt borta men virtuellt nära

Långt borta men virtuellt nära

Value not Noises content manager Christin Persson reflekterar kring hur Barack Obamas och Oprah Winfreys tåflirt ritar om spelplanen för möten, kommunikation och innehåll i en framtid som allt mer påminner om 1970-talets science fiction-klassiker.

read more
Delad kunskap motor för innovation

Delad kunskap motor för innovation

Digital Commons beskrivs ofta som en digital resurs som är öppen för andra att fritt använda och utveckla, med Wikipedia som ett av de mest kända exemplen. Kunskapsdelning genom Digital Commons ökar också inom medicinsk forskning och smarta städer.

read more
Generationsskiftet som utmanar arbetsmarknaden

Generationsskiftet som utmanar arbetsmarknaden

En ny generation börjar ta plats i arbetslivet. Personer från generation Z är de första digitala infödingarna. Uppvuxna med telefoner, datorer och läsplattor har de ett helt annat förhållande till både tekniken, sig själva och jobbet än sina äldre kollegor. 

read more

Kontakta oss

15 + 5 =