fbpx

Inspiration

På Value not Noise tror vi att nyfikenhet är grunden för både framtidsanalys och kreativiteten inom väggarna. Här skriver vi om sådant som är till inspiration och nytta för oss och våra kunder. Oftast digital kultur, ny teknik och intressanta samhällsfenomen.

Välkommen!

Haptik förstärker känslan vid e-handel

Haptik förstärker känslan vid e-handel

Med haptisk teknologi går det att skapa en digital känsla av beröring. Teknologin fungerar ofta i symbios med Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR), där haptiken adderar ett extra lager till den virtuella upplevelsen.

read more
Generationsskiftet som utmanar arbetsmarknaden

Generationsskiftet som utmanar arbetsmarknaden

En ny generation börjar ta plats i arbetslivet. Personer från generation Z är de första digitala infödingarna. Uppvuxna med telefoner, datorer och läsplattor har de ett helt annat förhållande till både tekniken, sig själva och jobbet än sina äldre kollegor. 

read more
Covid-19 avslöjar bristen på robusta värdekedjor

Covid-19 avslöjar bristen på robusta värdekedjor

Coronaviruset har på kort tid blottlagt att våra system och värdekedjor varken är designade för, eller tillräcklig hållbara för att kunna hantera en pandemi. De senaste veckorna har flera intressanta analyser skrivits om detta i svenska och utländska medier. De här tycker vår content manager Erlend Malmer att du borde läsa.

read more
Delad kunskap motor för innovation

Delad kunskap motor för innovation

Digital Commons beskrivs ofta som en digital resurs som är öppen för andra att fritt använda och utveckla, med Wikipedia som ett av de mest kända exemplen. Kunskapsdelning genom Digital Commons ökar också inom medicinsk forskning och smarta städer.

read more

Kontakta oss

14 + 10 =