fbpx

Delad kunskap motor för innovation

Digital Commons beskrivs ofta som en digital resurs som är öppen för andra att fritt använda och utveckla, med Wikipedia som ett av de mest kända exemplen. Kunskapsdelning genom Digital Commons ökar också inom medicinsk forskning och smarta städer.

Illustration: Magnus Gillberg

Fri kunskap

När det internetbaserade uppslagsverket Wikipedia lanserades 2001 försvann många av de hinder som tidigare förknippats med kunskapsinsamling. Fri och öppen kunskap blev tillgänglig för alla med en internetuppkoppling och vem som helst har möjlighet att bidra.

  • Modellen Wikipedia är uppbyggt efter kallas common-based peer production (CBPP).
  • Den har som utgångspunkt att göra resurser i samhället tillgängliga och fördelaktiga för alla genom regler som bestäms och upprätthålls av användarna i peer-to-peer-nätverk (P2P).
  • Det som utmärker CBPP är att användarna inte bara bidrar med innehållet, de sätter också reglerna för plattformen och äger innehållet tillsammans. 

Fenomenet är relativt nytt. Men ur ett hållbarhetsperspektiv och de globala utmaningar världen står inför är det en modell som är värd att hålla ögonen på.

Disruptiva projekt

En av få inom akademin som specialiserat sig på ämnet är Vasilis Kostakis, han berättar att många av de Digital Commons-projekt som existerar i dag är väldigt innovativa och har lyckats utmanövrera industrigiganter med ingen eller liten finansiering

Wikipedia är det mest kända exemplet, men det finns många områden och nätverk som lever efter open-source princip och arbetar enligt produktionsmodellen CBPP, likt ett post-kapitalistisk system. Inom dessa skapas allt från satelliter och hus till webbservrar och traktorer. 

Innovation för den smarta staden

Till TomTom:s trafikindex kan användare världen över bidra med information om bland annat bilköer och luftföroreningar i urbana områden. Datan är fritt tillgänglig och hjälper till exempel stadsplanerare, politiker och invånare att få en lägesbild av trafiken samtidigt som det ger viktiga insikter vid utveckling av tjänster för den smarta staden. Industridesign kan enligt Vasilis Kostyakis bli nästa område där CBPP får verkligt genomslag.

 

 

 

Vasilis Kostakis, Professor in P2P Governance, Tallinn Universitet och fakultetsassistent vid Harvard Law School 

Fler exempel på Digital Commons:

  • Apache Web Server är den ledande programvaran på webbservermarknaden. Apache webbserverprojekt som startade 1995 är ett försök att utveckla och underhålla en open source http-server för moderna operativsystem inklusive UNIX och Windows. Den har sedan 1996 varit den mest populära webbservern på internet.
  • Libre Space Foundation fokuserar på open source-rymdteknologi. Tillsammans med University of Patras byggde Libre Space Foundation den första open source-satelliten UPSat 2017.
  • Wikihouse är ett digitalt system för att bygga och designa hus med öppen källkod. Wikihouse gör det möjligt för användarna att ladda ned designfiler från ett onlinebibliotek och sedan anpassa dem med hjälp av Sketchup, ett datorprogram för 3D-modellering.
  • Materiom är ett digital commons-initiativ för att skapa nya material av hållbara resurser som finns i riklig mängd, till exempel jordbruksavfall. Recepten kommer från ett internationellt community med designers, forskare, ingenjörer och konstnärer. De har valt att verka under open source-licens för att uppmuntra till snabb utveckling och bred användning.

Kontakta oss

8 + 11 =