fbpx

Generation Z utmanar på arbetsplatsen

En ny generation börjar ta plats i arbetslivet. Personer från generation Z är de första digitala infödingarna. Uppvuxna med telefoner, datorer och läsplattor har de ett helt annat förhållande till både tekniken, sig själva och jobbet än sina äldre kollegor. 

Illustration: Magnus Gillberg

Nu är avgörande år

De flesta arbetsplatser består av människor från flera olika generationer. Även om alla individer är olika formas vi till stor del av avgörande händelser när vi är någonstans mellan16–24 år.  Det är då de flesta bestämmer vad de ska göra i livet, vad de ska studera, jobba med och hur de vill bo. För generation Z är den tiden nu. De äldsta fyller i år 25 och det börjar gå att avgöra vad som kommer att prägla en ny generation kollegor.  

Deras digitala skicklighet känner vi till sedan tidigare. Redan som små skrevs det åtskilliga artiklar om förmågan att jonglera digitala skärmar och verktyg. Så vad händer när generation Z, med sin självklara tekniska kompetens och sitt digitala ”mindset” gör entré på arbetsmarknaden? Det beror till stor del på hur de tas emot. Om man är öppen för det kan generation Z i många fall komma med nya smarta lösningar på invanda strukturer. De tänker gärna fritt och öppet och delger andra sina funderingar. 

Vill vara delaktiga

Generation Z har ända sedan de var små och tittade på Bolibompa ombetts att interagera och påverka med olika appar och chattar. Deras åsikt har efterfrågats, vilket blir självklart för dem även i arbetslivet – där de eventuellt möts av strukturer som säger att någon annan bestämmer.

En generation som har vuxit upp med all världens information rakt i handen har också ett annat förhållningssätt till problemlösning. De söker intuitivt efter ny information och kommer att fortsätta utvecklas oavsett hur många timmar det finns innestående för kompetensutveckling. Utmaningen ligger snarare i motivation.

Motivationen viktig för generation Z

Generation Z är en generation starkt präglad av stress, inte minst kopplad till arbetslivet. De har sett sina föräldrar jobba långa dagar och sena kvällar och bli utbrända av livspusslet som aldrig går ihop. De har därför utvecklat ett annat förhållningssätt till arbete. Tryggheten och status som följer med en anställning räcker inte. De vill ha roligt, de vill bidra till en bättre värld och de vill utvecklas.

Dina unga medarbetare vill känna att det är lönt att gå till jobbet. Därför kommer visions- och värdegrundsarbeten att bli än viktigare och vara utmärkande för framgångsrika företag. Samtidigt är det ett sätt att överbrygga generationsgapet. Även äldre generationer är intresserade av ett ”varför” – även om det för dem kanske är av andra skäl.

 

Generation Z i fem ord

  • Uppkopplade
  • Välinformerade
  • Krävande
  • Flexibla
  • Värderingsstyrda

Kontakta oss

13 + 12 =