fbpx

Covid-19-pandemin avslöjar bristen på robusta värdekedjor

Coronaviruset har på kort tid blottlagt att våra system och värdekedjor varken är designade för, eller tillräcklig hållbara för att kunde hantera en pandemi. De senaste veckorna har flera intressanta analyser skrivits om detta i svenska och utländska medier. De här tycker vår content manager Erlend Malmer att du borde läsa.

Illustration: Magnus Gillberg

1.

SvD:s serie Så blir din framtid efter Coronakrisen ger flera intressanta perspektiv på hur pandemin ställt världen på ända. Gunilla von Halls intervju med WTO:s chefekonom Robert Koopman lyfter omorganiseringen av globala värdekedjor och en möjlig re-globalisering:

“Sannolikt kommer företag att diversifiera produktionen mer, men inte nödvändigtvis ta tillbaka hela produktionen ‘onshore’. Troligen kommer de dessutom att vilja ha större lager av mycket viktiga delar och komponenter.” Robert Koppman

2.

I samma serie intervjuar SvD:s reporter Sophia Sinclair Lundaprofessorn Fredrik Sjöholm, verksam Nationalekonomiska institutionen och Institutet för Näringslivsforskning. Han tror att en geografisk diversifieriering av produktionen är att vänta. 

“I stället för att producera en komponent i en kinesisk fabrik tror jag man säkrar upp genom att producera komponenten även i Mexiko eller Polen, eller så finns åtminstone beredskap för det.” Fredrik Sjöholm

3.

EU:s Farm to Fork-strategi är en essentiell del av “den nya gröna given” och har närproduktion som en viktig beståndsdel. I ett inlägg på komissionens webbsida sätter de behovet av ett robust livsmedelssystem i relation till Covid-19-pandemin.

“Food systems cannot be resilient to crises such as the Covid-19 pandemic if they are not sustainable. We need to redesign our food systems which today account for nearly one-third of global GHG emissions.” European Commission

4.

Time Magazine är inne på samma linje i den här artikeln som tar upp hur Coronapandemin kan leda till ökad svält på grund av svagheter inom livsmedelssystemen. 

“The economic destruction caused by the virus, could have a devastating impact on the ability of people across the world to access and afford food.” Abhishyant Kidangoor

5.

Australiens ledande nyhetsförmedlare Australian Broadcasting Corporation (ABC) förklarar hur Just-in-time systemet, sett ur ett bredare perspektiv som också inkluderar anställningar och finanser, gjort samhällen sårbara under krisen.  

“What’s the ‘just-in-time’ economy? I’m using the phrase to evoke an economy defined by a lean — and at times mean — philosophy and approach to everything from production to employment, and a financial system enmeshed with it.” Stephen Long

6.

Den amerikanska nyhetskanalen CNBC gjorde redan i mars en analys av hur Coronaviruset skulle komma att påverka värdekedjorna, med en massiv omorganisering som följd.

“I don’t think things will return to normal as we’ve known them over the last couple of decades. We are in a completely different new era now and globalization as we’ve known it in the past is over.” Huileng Tan

 

God läsning!

Kontakta oss

4 + 12 =