fbpx
Delad kunskap motor för innovation

Delad kunskap motor för innovation

[Tillbaka] Delad kunskap motor för innovation Digital Commons beskrivs ofta som en digital resurs som är öppen för andra att fritt använda och utveckla, med Wikipedia som ett av de mest kända exemplen. Kunskapsdelning genom Digital Commons ökar också inom medicinsk...
Covid-19 avslöjar bristen på robusta värdekedjor

Covid-19 avslöjar bristen på robusta värdekedjor

[Tillbaka] Covid-19-pandemin avslöjar bristen på robusta värdekedjor Coronaviruset har på kort tid blottlagt att våra system och värdekedjor varken är designade för, eller tillräcklig hållbara för att kunde hantera en pandemi. De senaste veckorna har flera intressanta...