Tydligt flöde för maximal effekt

Skanska Installation finns över hela landet och erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom områdena el, värme och sanitet samt ventilation. Vårt samarbete omfattar bland annat kundtidningen iQ, produktion av referensprojekt och innehåll till skanska.se/installationer.

Tillsammans med Skanska Installation har vi  tagit fram ett anpassat redaktionellt flöde som maximerar värdet av innehållet som vi producerar. Referensprojekt används i upphandlingar och andra säljprocesser och vår kommunikation sprids enligt ett tydligt ramverk inom Skanska för PR och spridning i sociala kanaler.