Affärsdrivande kommunikations- och kanalstrategi

PostNord Strålfors utvecklar och säljer kommunikationslösningar som ger företag med många kunder helt nya möjligheter till personligare och starkare kundrelationer.

PostNord Strålfors förflyttar sig från ett traditionellt produktföretag till ett modernt tjänsteföretag. För att kunna visa upp utbud och erbjudanden på rätt sätt, krävs en ny affärsutvecklande kommunikationsstrategi som knyter an till organisationens mer lösningsfokuserade sälj (solution selling). Enkelt förklarat handlar det om att riktad kommunikation som stödjer de erbjudanden som är affärsdrivande. Relevans är nyckeln.

Value not Noise AB har varit med från ax till limpa. Vi har arbetat med svenska språkversionen av varumärkesplattformen, tagit fram en ny grafisk profil och design, en ny digital kommunikationsstrategi, en strategi för sociala medier och för hur man ger säljstöd digitalt på en ny webbplattform. Value not Noise AB står också för webbplattformen – som finns på sju marknader samt som koncernwebb – från koncept och idé till genomförande.

För Strålfors hanterar vi även löpande trycksaksproduktioner, annonser, kampanjer, temadagar, event och filmproduktion.